Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksДома


Уса Мак Компјутерс актуелно
Специјална понуда за малопродажба на текстил
Комплетно автоматизирано решение, малопродажба во четири чекори, од задолжување во магацин до продажба на крајниот купувач. Лесно и едноставно решение, минимални прилагодувања и брза имплементација.
Решение за медицински центри и клиники
Комплетен финасиско материјален подсистем за здравствена дејност. Пресметки , фактурирање кон ФЗО, плата по учинок, материјално и финансиско книговодство, основни средства.
Решение за печатници
Следење на процесот на работа од набавка на материјалите за печатење до испораката на етикетите.
Информација во секое време за фазите на реализацијата на налозите. Давање приоритети на налозите за работа.
Материјална и финансиска евиденција.
За Уса Мак Компјутерс
Уса Мак Компјутерс нуди вистинска комбинација на технологија и човечки ресурси да им помогнат на нашите клиенти да се справат со предизвиците на современиот бизнис. Знаејќи ги потребите на своите сегашни и идни корисници, компанијата нуди комплетно решение по пат на планирање, анализа, дизајн и имплементација на интегрални информациски системи.
Наша стратешка цел е да преку партнерство со водечките ИТ компании во светот понудиме комплетни решенија за да најдобро ги опслижиме сите сегменти од Вашето деловно работење.
 
  Зошто да не изберете нас
+ решенија на современа платформа, извонредно сигурни и со достапна цена
+ идеални за претпријатија кои сакаат сигурна и ефтина инфраструктура
+ солидна основа за лесна надградба и за ниска цена
+ решенија кои растат заедно со Вашиот бизнис
ИНФО ЛИНИЈА   3117 195
2013  Copyright   Уса Мак Компјутерс