Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksДома > Продукти

Продукти
Комуникацијата меѓу луѓето од секогаш се сведувала на размена на информации, па истото важи и денес. Уште повеќе, денес комуникацијата е технологија на организација и резмена на стандардизирани информации чија крајна цел и располагање со корисна и точна информација.

За да се оствари тоа се применува напредна технологија заснована на комуникациска инфраструктура. Нашите решенија било да функционираат локално или глобално користат инфраструктура во форма на Интранет или Интернет. Тоа обезбедува отвореност и надградливост како технологијата се менува.

Комбинацијата на Интранет архитектурата и објектно моделираните решенија ни овозможуваат да развиеме решенија кои се развиваат заедно со Вашите потреби.

Апликациите напишани на оваа платформа користат “компоненти“ кои работат во рамките на локалната мрежа на корисникот односно го поодржуваат неговиот Интранет или пак со мали измени на неговиот WEB Site. Овие софтверски компоненти му овозможуваат на нашиот корисник од својата канцеларија или од дома да ефикасно разменува информацци, анализира информации или добива извештаи. Истите може да ги стави на располагање и на Интернет.

Нашите решенија се продукт на четири клучни процеси

  • планирање
  • анализа
  • дизајн
  • развој

Тие се идеални за мали и средни претпријатија бидејќи ја задоволуваат најважната функција да бидат решенија за Вашите потреби. Ние сме експерти да ги откриеме Вашите потреби, да ги интерпретираме и испорачаме соодветно решение.

 

ФИМАКС
интегриран систем за деловно работење на мали и средни претпријатија
ФИМАКС-МЕД
интегриран ис за здравствени установи
ЛАБИС
информациски систем за лабораторија
     
АРХИС
електронска архива
еосво изработка
е осигурување