Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksДома > Услуги

Услуги
 

Во рамките на нашите деловни активности Уса Мак Компјутерс нуди

 • консултантски услуги за планирање, системска анализа и дизајн на интегрални информациски системи
 • интеграција на информациски системи
 • миграција на решенија
 • едукација за користење на информатичка технологија

 

Како ќе ви помогнеме со нашите услуги.

ит консалтинг интеграција едукација
 • смалување на оперативните трошоци на вашето работење
 • унапредување и интеграција на информацискиот систем
 • смалување на трошоците за информатичка технологија
 • ефикасно управување со деловните активности преку информатичка технологија
 • елиминирање на недостатоци од минатото
 • дефинирање приоритети преку изработка на акциски планови
 • креирање ИТ систем по ваша мерка
 • координација на деловните процеси
 • рационализација на апликациите
 • реструктуирање на ИТ инфраструктурата
 • зголемени перформанси
 • зголемена безбедност
 • поедноставено управување
 • знаење
 • искуство
 • успех