Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksДома > Продукти > Лабис

ЛАБИС
лабис
интегриран систем за лаборатории

ЛАБИС е модерно решение кое го покрива работењето на секоја современа лабораторија. Софтверот се имплементира во две верзии за биохемиска или микробиолошка лабораторија. Истиот овозможува поврзување со биохемиски анализароти од кои автоматски се преземаат готовите резултати. Апликацијата е потполно компатибилна со барањата на ФЗОМ и ги генерира сите потребни извештаи и фајлови кои ФЗОМ ги бара. Доколку е потребно може да се интегрира со ФИМАКСМЕД .
ЛАБИС е информацискиот систем изграден на Microsoft платформа користејќи Windows 2008 Server и Windows 2012 SQL Server релациона база на податоци како и развојна алатка Visual Studio 2012

Софтверот се состои од следниве модули:

модул за прием на пациенти Евиденција на пациентот со сите демографски податоци, анализи кои треба да се направат, основ на осигурување, основ на ослободување, матичен лекар, упат

модул за автоматско преземање на податоци од анализатори Автоматско или рачно преземање на податоци од анализатори
Рачен внос на податоци за микробиолошки анализи
модул за издавање резултати и наплата Пресметка на партиципација, наплата(фискална сметка)

модул за генерирање извештаи Извештаи за извршени анализи, извештаи од наплата

модул за фактурирање кон ФЗОМ Автоматско генерирање на фактура и спецификација за ФЗОМ, печатење на фактура, спецификација и рекапитулар за ФЗОМ